در این روز به مباحثی مختلفی از جمله نقل و انتقالات مالی بخصوص در شرایط تحریم اقتصادی که سوال بسیاری از دوستان بود پرداخته شد، جناب آقای رضوانی فرد و مهندس شبان در تکمیل صحبت های جناب سوری وبسات ها و روش های خوبی در مورد این مبحث ارائه دادند.
سرکارخانم نقیان از دوستان خوب و فعال این دوره به طرح موضوع های مختلفی پرداختند.
با توجه به مباحث کلاس، لینک ها و اطلاعات خوبی در گروه واتس اپی دوره بیستم گذاشته شد.