در سومین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند در مورد انواع حمل ونقل دریایی، زمینی و هوایی، ترک بار و تکمیل مدارک، پروسه ترخیص و نحوه محاسبه با ترخیص کار صحبت شد، سرکار خانم نقیان راجع به صادرات سنگ به صورت ریلی سوال پرسیده و انتقاداتی را در این زمینه بیان کردند. جناب مهندس سوری به این موضوع اشاره کردند که حمل و نقل ریلی بیشتر در اروپا بخاطر زیرساخت های قوی ارائه می شود.