ساعت 8 و 10 دقیقه صبح از ترمینال صفه اصفهان به سمت روستای اسفرجان حرکت کردیم و حدود 2 ساعت بعد به این روستای زیبا رسیدیم. بعد از اینکه ماشین رو پارک کردیم، کوچه گردی توی اسفرجان شروع شد. این روستا واقعا انرژی مثبت زیادی داره و مردمش با روی خوش ما رو راهنمایی کردند.
بعد از کوچه گردی های روستای اسفرجان به سمت پارک کوهستانی  زر چشمه حرکت کردیم .
میون راه به عشایر رسیدیم
 از چیدن پشم دامهاشون دیدن کردیم
و بعد راهمون رو ادامه دادیم .
به زر چشمه که رسیدیم استراحت کوتاهی داشتیم و از طبیعت اون پارک کوهستانی حسابی لذت بردیم .
به سمت اطراف چشمه حرکت کردیم تا بتونیم از طبیعت زیبای اونجا لذت ببریم.
پ.ن : طبیعت این روستا یک اتفاق خیلی خوب داشت و یک اتفاق بد!
اتفاق خوبمون نبودن زباله توی این طبیعت بکر بود . اما جای زباله پوکه تیرهای شکار به تعداد زیاد پیدا کردیم