با پذیرایی دوستان در محل دفتر فیوچر اسکای  معرفی از فعالیت شرکت فیوچر اسکای و تجربه های این شرکت توسط خانم ملیسا یکی از پرسنل فعال در دفتر برای دوستان ارائه شد.
در ادامه در ارتباط با نکات قابل اهمیت در ارائه و پرزنت کسب و کار بیان گردید و جناب اقای سوری بیان کردن چه نکاتی لازم است در معرفی یک کسب و کار در نظر گرفته شود.
در مسیر نمایشگاه از پل شناور عبور شد و اطلاعاتی راجب ان داده شد سپس از مقابل دادگاه دبی و خیابانی که تعدادی از کنسولگری کشور های مختلف وجود داشت گدر شد و اطلاعاتی در این زمینه به دوستان داده شد.
پس از صرف ناهار به محل نمایشگاه های دبی رسیده و نکات لازم در مورد نحوه بازدید از نمایشگاه و مذاکره نمایشگاهی ذکر شد و به همراه دوستان بازدید از نمایشگاه صورت گرفت و در حین بازدید نکاتی مطرح گردید.
در ادامه با بازدید کوتاهی از محوطه کاخ شیخ محمد و  صرف چای کرک یکی از نوشیدنی های محلی این منطقه امروز  به پایان رسید.