تولد همکار سخت کوش و عزیز خود سرکارخانم کاوه راصمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم. همکاری با ایشان مایه افتخار و سعادت برای تیم فیوچراسکای است