در مسیر از پل مکتوم و اداره پست دبی  گذر کرده و توضیحات در مورد این منطقه داده شد.
در ادامه از بلندترین خیابان دبی شیخ زائد گذر شد و به سمت منطقه آزاد جبلعلی حرکت شد.
در این منطقه در ایتدا بازدیدی از کشتی هایی که پهلو گرفته بودند انجام شد و انواع کانتینر ها و ماشین های کانتینر بری توضیح  داده شد و نکاتی در این ارتباط بیان شد.
در تایم بعدی با یکی از شرکت هایی لجستیک مستقر در این منطقه  که از قبل قرار ست شده بود میتینگ برگزار شد و اطلاعات کامل در مورد خدمات و نحوه انجام پروسه های حمل و نقل و ترخیص و سایر موارد توضیح داده شد.
در ادامه با یکی از شرکت های سرویس دهنده خوب در این منطقه که خدمات کامل لجستیک داشتند جلسه برگزار شد و اطلاعات کاملی در مورد نحوه حمل و نقل بار ها و کیس های محتلف و حتی هندل کردن بار های تحریمی وswitch BL اطلاعاتی داده شد.
در ادامه روز ناهار در منطقه جبلعی در یک منطقه صنعتی سرو شد و جای همه دوستان خالی بود.
در ادامه روز با شرکت ثبت دفتر در جبل علی جلسه ای که از قبل ست شده بود را برگزار شد و در این زمینه اطلاعات جامع و کاملی دریافت شد و مزایا ثبت دفتر در این منطقه بیان شد.
در مسیر برگشت از خیابان های معروف دبی JBR ، جمیرا  و مارین ها گذر شده و توضیحاتی در این منطقه داده شد.
در پایان روز به یکی از شرکت ها اجاره انبار سر زده و شرایط دریافت یک انبار در سایز ها و اندازه های مختلف را پرسیده و اطلاعات کامل در مورد جزئیات ان دریافت گردید.