پس از آن به اتفاق دوستان از پل شناور دبی، دبی کورت(دادگاه دبی)، منطقه کنسولگری ها و کنسولگری ایران، بازار کامپیوتر دبی، اسکله خشک دبی، خیابان جمیر گذر کردیم وپس از بازدید از گمرک دریایی دبی ، به منطقه صنعتی شارجه رفتیم و از این منطقه صنعتی بازدید داشتیم و پس از صرف ناهار در پیتزا هات به اتفاق دوستان به نمایشگاه Hardware and tools دبی رفتیم و در خصوص موارد مهمی صحبت شد. از جمله اینکه چطور در محدودیت زمانی از نمایشگاه های بزرگ دیدن کنیم، نحوه صحبت با غرفه داران و اینکه چطور بیزینس خود را پرزنت کنیم چه در خصوص فروش و چه خرید کالا (چه بخواهیم از غرفه داران جنس و کالا بخریم یا بفروشیم)

همچنین در مسیر بازگشت از خیابان شیخ زاید و سیتی پارک و قسمت جی بی آر دبی  دیدن شد و در نهایت با دوستان تایم تفریحی داشتیم.