این روستا که حدود ۴۰۰ خانوار داشت بخاطر منابع خوب آب پتانسیل کشاورزی دارد.
یکی از بزرگترین مزرعه های پرورش بوقلمون هم در همین نزدیکی روستا بود.
در ابتدا با آقا یوسف هم مسیر شدم که از جوانان روستا بود و در حال گذراندان دوره سربازی در اصفهان است.
بعد از رسیدن به روستا با آقا مهدی یکی از فعالان روستا در مورد جوانان صحبت کردم و مشکلات و نیازهای آنان ، نتایج خوبی بدست آوردم ،در آینده نزدیک شاید بتوانم در خدمت جوانان این روستا و روستاییان اطراف باشم.
همینطور با آقای محمودی یکی از باصفا ها و قدیمی های روستا در مورد اجاره مزرعه ها گپ زدم.
و آقا کامران با محبت و تراکتورسورای در روستا؛ دست آخر با آقا خرم خوش‌ زبون تا داران اومدیم کلی از خاطرات قدیمش و رسوم ازدواج این روزگار تو روستا گفت ,انشالله که بتونم در آینده نزدیک به کمک تیم خوبم بعد از تموم شدن تحقیقاتم برنامه مفیدی به نفع جوانان این روستا درست کنیم.
فیوچر اسکای دوستدار #محیط_زیست

 

  1. امیر حسین سوری