همکار سخت کوش و عزیز خود جناب مهندس اسفندیاری راصمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم
همکاری با ایشان مایه افتخار و سعادت برای تیم فیوچراسکای است