تولد همکاران عزیزمان جناب اقای محمدی و اقای jemmy  را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برای ایشان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم
همکاری با این عزیزان مایه افتخار و سعادت برای تیم فیوچراسکای است