اولین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای در تهران، خیابان گاندی برگزار شد.
در این دوره افتخار آشنایی با دوستان و عزیزانی را داریم که اکثرا خود تجربه بازرگانی داشته و هدفشان از شرکت در این دوره افزایش سطح آگاهی، بهره مندی از اطلاعات جناب سوری و به روزرسانی اطلاعاتشان است.
سرکار خانم نقیان فعال در صادرات سنگ، سرکار خانم رضایی  فعال در زمینه صادرات آهن، جناب آقای رضوانی فرد که برنامه نویس ماهری هستند ولی علاقه زیادی به صادرات دارند، جناب آقای قدیانی، مدیرعامل شرکت دیتاتک و... از شرکت کنندگان خوب این دوره هستند.
در روز اول در خصوص انتخاب کالای صادراتی، استراتژی های بازاریابی، سیاست قیمت گذاری و... صحبت شد.