در اخرین روز از بازرگانان هوشمند بحث استفاده از ترم های مفید  اینکوترمز بهمراه دسته بندی و معرفی کامل اینکوترمز 2010 مطرح شد.که دوستان شرکت کننده بسیار مشتاقانه مباحث را دنبال کردند.در ادامه اجرای کیس شبیه سازی شده بازرگانی بهمراه تعدادی از دوستان داوطلبانه روی کالاهای مختلف مثل سنگ و زعفران و گلاب و پماد های دارویی اجراشد.نحوه ارسال کالا باتوجه به اینکوترمز تست شد و میزان سود و زیان در محاسبات توسط تغییر نوع ترم در اکسل محاسبات سنجیده شد.در مجموع این دوره بسیار پربار در کنار دوستان باتجربه با اهدای کتاب سی دی و گواهینامه پایان دوره به اتمام رسید.


کارشناس اموزش فیوچر اسکای
سارا پارسا