این دیدار بجز اینکه فرصت خیلی خوبی برای انتقال تجربیات بازرگانی دوستان بود این امکان را نیز فراهم کرد تا دوستان بازرگان با یکدیگر لینک شوند و بتوانند از خدمت و تجربیات یکدیگر بهره مند شوند. بعنوان مثال جناب رسولی از بازرگانان خوبمان که فعال در حوزه صادرات سنگ بودند و علاوه بر انتقال اطلاعات بسیار مهم و خوبی در این خصوص ، دیگران را تشویق به ورود به بازار صادرات سنگ کردند. و یا جناب ایران نژاد و جناب مرادی که اطلاعات خوبی در زمینه اینکه چگونه کار بازرگانی خود را قدم به قدم شروع کنیم و پیش ببریم به دیگران ارائه کردند.

 

بسیار خوشحالیم که توانستیم جو و حس و حال خیلی خوبی  را در این شب بین دوستان برقرار کنیم تا دوستان بتوانند با تجربیات یکدیگر و راهنمایی دیگر بازرگانان ، مسیر خود را بهتر طی کنند.