شرکت بازرگانی راه تجار برای برنامه های تبلیغاتی خود قصد همکاری با یک کارشناس تبلیغات حرفه ای را دارد.

  • تسلط به زبان انگلیسی
  • آشنایی با تبلیغات آنلاین، چاپی، محیطی و تلویزیونی
  • توانایی برنامه ریزی برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • توانایی برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای مختلف
  • توانایی طراحی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی

برای ارسال اطلاعات خود بر روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید

جهت بررسی دیگر فرصت های همکاری کلیک کنید