بله ما برای همه محصولات تخفیف پیش فرض قرار داده ایم و در حال حاضر فقط با قیمت ۸۹ هزارتومان فروش میروند اما برای خرید های بیشتر از یک محصول هم میتوانید با استفاده از کدهای تخفیف خریدهای کلی که در قسمت توضیحات هر آیتم و یا جدول همین صفحه مشخص است تخفیف مورد نظر خود را در زیر فاکتور اعمال کنید.جدول تخفیفات محصولات را درجدول زیر میتوانید ببینید

کد تخفیف
میزان تخفیف
حداقل خرید برای استفاده از این تخفیف
T-170
۵ ٪ کل فاکتور
۱۷۰،۰۰۰ تومان
T-440
۱۱ ٪ کل فاکتور
۴۴۰،۰۰۰ تومان
T-710
۱۴ ٪ کل فاکتور
۷۱۰،۰۰۰ تومان
T-970
۲۰ ٪ کل فاکتور
۹۷۰،۰۰۰ تومان
T-1330
۲۶ ٪ کل فاکتور
۱،۳۳۰،۰۰۰ تومان

جدول دوره های مختلف

بازاریابی و مشتری یابی
فرایند بازرگانی
کلاسهای مدیریتی
دوره تجربی مهارت های فروش
دوره تجربی تنظیم اسناد تجاری
دوره تجربی طراحی بیزینس پلن
دوره تجربی بازاریابی صادراتی
دوره تجربی اینکوترمز ۲۰۲۰
دوره تجربی جذب سرمایه
دوره تجربی مشتری یابی صادراتی
دوره تجربی مدیریت منابع انسانی
دوره تجربی قیمت گذاری صادراتی
دوره تجربی حمل و نقل بین المللی
دوره تجربی راه اندازی شرکت در خارج
دوره تجربی روابط با مشتریان
دوره تجربی سفر های تجاری