بازدید کننده محترم اگر شما در هر بار خرید بیش از یک محصول خرید کنید میتوانید از کدهای تخفیف زیر استفاده کنید و مبلغ قابل پرداخت فاکتور خود را کاهش دهید و همچنین با سوال از پشتیبان های سایت کد تخفیف مربوط به آن زمان را نیز دریافت کنید که دارای تخفیف بیشتری هستند.

 پشتیبان شما بعد از دیدن هر دوره هستیم و میتوانید سوالات خود را مستقیم از مدرس بپرسید

کد تخفیف
میزان تخفیف
حداقل خرید برای استفاده از این تخفیف
T-460
۱۰ ٪ کل فاکتور
۴۶۰،۰۰۰ تومان
T-1100
۱۵ ٪ کل فاکتور
۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
T-1600
۲۰ ٪ کل فاکتور
۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
T-2200
۲۵ ٪ کل فاکتور
۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان
T-2800
۳۰ ٪ کل فاکتور
۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان
T-3500
۳۵ ٪ کل فاکتور
۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان

جدول دوره های مختلف

بازاریابی و مشتری یابی
فرایند بازرگانی
کلاسهای مدیریتی
دوره تجربی مهارت های فروش
دوره تجربی تنظیم اسناد تجاری
دوره تجربی طراحی بیزینس پلن
دوره تجربی بازاریابی صادراتی
دوره تجربی اینکوترمز ۲۰۲۰
دوره تجربی جذب سرمایه
دوره تجربی مشتری یابی صادراتی
دوره تجربی مدیریت منابع انسانی
دوره تجربی قیمت گذاری صادراتی
دوره تجربی حمل و نقل بین المللی
دوره تجربی راه اندازی شرکت در خارج
دوره تجربی روابط با مشتریان
دوره تجربی سفر های تجاری

در نظر داشته باشید برای خرید هر دوره باید آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید و از لینک راهنمای خرید از سایت بنشانی https://rahetojar.ir/faq-5 استفاده نمایید.