بله شما از قسمت فروشگاه تجار طرح فروشندگان قدیم می توانید اقدام کنید در هر مرحله ای که هستید روی شماره همان مرحله کلیک کنید تا اطلاعات و فرم ها ی مربوط به همان دوره را ببینید 

پس از جواب دادن به فرم ها طبق روال گذشته جواب فرم ها در صفحه نتیجه ها داده میشود

پس از قبولی در مرحله برای شما تیکت صادر میشود و شما رمز عبور به مرحله بعد را دریافت می کنید.

توجه داشته باشید اگر از ورود شما به هر مرحله بیش از یک ماه گذشته باشد و نتوانسته باشید امتیاز لازم را برای عبور به مرحله بعد کسب کنید و یا امتحان نداده باشید دیگر امکان ادامه طرح را نخواهید داشت این نکته در تمام صفحات مراحل نیز ذکر شده است

لینک باشگاه طرح قدیم

https://rahetojar.ir/tarhfro