مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
پسته خشکبار
کد تعرفه :
080252
نام کالا :
پسته
نام کالا به انگلیسی :
Fresh or dried pistachios, shelled...

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیرsource: http://trademap.com/