مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
خرما خشکبار
کد تعرفه :
080410
نام کالا :
خرما
نام کالا به انگلیسی :
Fresh or dried date

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر


source : http://trademap.com/