گاهی نیز اهداف دیگری از قبیل مقاصد سیاسی و فرهنگی برای برگزاری یا شرکت در نمایشگاهی عنوان می شود. هدف هر چه باشد برگزاری یک نمایشگاه بازرگانی موفق و اصولی می تواند زمینه های لازم برای گسترش مناسب سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مورد نظر را فراهم آورد.

 

رعایت معیارهایی برای حضور بهتر در نمایشگاه

 

- تعیین اولویت های مناسب برای حضور در نمایشگاه

 

- تخمین، تعیین و تامین فضای لازم برای غرفه

 

- طراحی هنرمندانه غرفه و دوری از تزیینات زاید

 

- نمایش چشمگیر کالا در غرفه حتی الامکان به صورت سه بعدی

 

- غرفه نه ویترین است و نه تابلوی نقاشی، بنابراین آرایش آن بایستی به شکلی باشد که پیام رسان، گیرا و گویای اهداف شرکت از تولید محصول باشد.

 

- تجهیز غرفه بایستی بر اساس فکر، تجربه و هنر باشد. بنابراین هماهنگی میان رنگ ها، کالاها و دیوارها در تجهیز غرفه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

- از آویختن کاتالوگ، جعبه، پوستر به دیوار غرفه حتی الامکان پرهیز گردد.

 

- ظاهر غرفه باید بازدیدکنندگان را جلب کند.

 

- ماهیت و اهداف شرکت باید در نحوه تزیین مشخص باشد.

 

- همه وسایل مرتب بوده و به آسانی در دسترس قرار داشته باشد.

 

- محل نمایش باید به طوری باشد که همه به طور یکسان آن را ببینند.

 

- پرهیز از انباشت کالا در غرفه.