دو سبک عمده سیستم حمل و نقل زمینی را شکل می دهند، جاده ای و ریلی.

در حمل و نقل زمينى نيز مانند انواع ديگر حمل و نقل بارنامه صادر مى‌شود يعنى محموله‌اى که از يک نقطه به نقطه ديگر به‌وسيله کاميون حمل مى‌گردد داراى بارنامه مى‌باشد که شامل نکات زير است:

 

۱. مشخصات و نشانى ارسال‌کننده کالا

 

۲. مبداء ارسال کالا

 

۳. مشخصات و نشانى گيرنده کالا

 

۴. تعداد بسته‌ها و اندازه و وزن کالا

 

۵. نوع کالا

 

۶. مقصد و محل وصول کالا

 

۷. نرخ کرايه حمل و نقل

 

۸. تعداد نسخه‌هاى بارنامه که حداقل بايد سه نسخه باشد که معمولاً نسخه اول نزد ارسال‌کننده کالا باقى مى‌ماند و نسخه دوم براى گيرنده کالا فرستاده مى‌شود و نسخه سوم به متصدّى حمل و نقل داده مى‌شود و بايد ارسال‌کننده و متصدّى حمل و نقل آن را امضاء نموده باشند.