اين مجلات در ابتدا ميزان پذيرش بالايي داشتند اما به تدريج چاپ مقاله در آنها دشوارتر شده است و برخلاف قبل، تعدادي از آنها، از نويسندگان مبلغي را براي چاپ مقاله مطالبه مي‌كنند.

يكي از مهمترين ويژگيهاي سري مجلات BMC دسترسي باز و رايگان به متن كامل مقالات درآنهاست.