2) بخش مراجع مقاله خود را بازبيني كنيد! مجلات داراي ارجاع در مقاله شما، يك انتخاب خوب براي ارسال مقاله به آنهاست. مطالعه كنيد!
3) مجلات حوزه تخصصي و تحقيقاتي خود را بصورت مرتب مطالعه كنيد و مقاله خود را به مجله‌اي كه بهتر مي‌شناسيد ارسال كنيد.  
4) به عامل تاثير (IF) مجلات و رتبه‌بندي و كلاس آنها دقت كنيد. در ادامه راجع به رتبه بندي مجلات بيشتر صحبت خواهيم كرد.
5) به ميزان مقالات منتشره ايراني در مجلات مورد نظر توجه كنيد!
6) به مخاطب مجله فكر كنيد! آيا يك آمار داخلي و ايراني مورد توجه خوانندگان يك مجله امريكايي قرار مي‌گيرد؟
7) مقالات منتشره را در شماره‌هاي اخير مجله بررسي كنيد! راهنماي مولفين مجلات مورد نظر را مطالعه كنيد. موضوع تحقيق شما در كانون توجه كدام مجله است؟
8) تصميم بگيريد! مجله عمومي يا تخصصي، پايه يا باليني؛ متد و محتواي مقاله، كيفيت و به روز بودن آن تعيين كننده است .
9) هوشيار باشيد! مجلاتي كه به تازگي منتشر شده اند هنوز بخوبي شناخته شده نيستند؛ و ميزان پذيرش بالاتري دارند. بويژه آنهايي را انتخاب كنيد كه از همان ابتدا در نمايه‌هاي معتبر اندكس مي‌شوند.
10) به نوبت انتشار مجله توجه كنيد! در شرايط مشابه مجله‌اي كه ماهيانه منتشر مي‌شود به مجله‌اي كه سه ماهانه يا شش ماهانه منتشر مي‌گردد ارجحيت دارد.
11) با مرور بر مجلات حوزه تخصصي خود 3 يا 4 مجله مناسبتر را در يك فهرست كوتاه جمع كنيد. در اين ميان مجله‌هاي عمومي را فراموش نكنيد.
12) به مقاله قبلي خود باز گرديد! مجله‌اي كه مقاله قبلي شما را چاپ كرده است مي‌تواند يك انتخاب خوب براي مقاله فعلي باشد.
13) در انتخاب مجله واقع بين باشيد! در آخر فراموش نكنيد: Publication is publication. اگر مجله اي كه انتخاب كرده ايد در SCI يا ايندكس مديكوس اندكس مي شود، هرچند IF پايين داشته باشد، در شروع، انتخاب مناسبي است.
14) ممكن است به نظر برسد مقالاتي كه در كنگره‌هاي بين المللي پذيرفته شده‌اند شانس بالاتري براي چاپ در مجلات معتبر دارند ولي عملا اينطور نيست؛ چرا كه كنگره‌ها اكثر مقالاتي را كه به دست آنها مي رسد حداقل جهت ارايه بصورت پوستر قبول مي كنند.
پس در يك جمع‌بندي كلي براي انتخاب مجله، با مروري بر مجلات، فهرستي از موارد مناسبتر درنظر بگيريد. با افراد صاحبنظر مشورت كنيد و با توجه به حوزه موضوعي مجله، مخاطبين آن، محتواي مقالات منتشره در شماره‌هاي اخير، رتبه مجله و همچنين وجود مقالات پژوهشگران ايراني در آن تصميم بگيريد.