پيام رئيس اتاق ايران

 غلام حسين شافعي رئيس اتاق ايران يكي از نخستين كساني بود كه بلا فاصله پس از درگذشت شادروان اسدالله عسگراوالدي با گروه تلويزيوني روابط عمومي اتاق گفتوگو و پيام فرستاد. وي در پيام خود تاكيد كرد، شادروان اسدالله عسگراوالدي درعصر پس از انقلاب اسلامي يكي از پايه گذاران دوره جديد اتاق بازرگاني بود و نقش بي بديلي در اداره اين نهاد داشت. وي علاوه بر اينكه با فعاليت خود به اين نهاد خدمت كرد به اتاق ايران نيز خدمت بزرگي كرده است.مرحوم عسگراوالدي يكي از منظم ترين فعالان عضو اتاق بود كه در بيشتر نشست هاي عمومي و تخصصي اتاق بازرگاني حاضر بود. وي در اين نشست ها و در ساير جاهايي كه صحبت ميكرد روشنگرانه بحث مي كرد و سخن نانش راهگشاي برخي از مسائل كلان اقتصاني بود. فقدان اين بازرگان بزرگ در اتاق ايران محسوس خواهد بود. او خدمتگزار بزرگ اقتصاد كشور بود. اميدوارم جوانان ايراني عالقه مند به تجارت روش و منش او را الگو قرار دهند.

حسين سلاح ورزي| نايب رئيس اتاق ايران| 

شادروان اسدالله عسگراوالدي بدون چون وچرا از نامدارترين و كامیاب ترين بازرگانان ايراني در تاريخ معاصر ايران به ويژه در نيم قرن اخير است. آنهايي كه از روش و راهبرد تجارت و سياست و شهروندي وي آگاهي دارند، نيك مي دانند او يكي از نترس ترين بازرگانان ايراني نيز بود. عسگراولادي با همه سرمايه مالي كه اندوخته بود و شايد راه او را به سوي محافظه كاري و انزوا بازمي کرد اما هرگز جامعه گريز نبود و در همه دوره هايي كه ايران به يك بازرگان نترس نياز داشت تا با دقت و تيزهوشي سياست هاي اقتصادي نا كارآمد دولت ها را با شجاعت بر زبان آورد، حاضر بود و از دولتمردان هراس نداشت.دليل نترس بودن و زبان آور بودن اين بازرگان نامدار ايراني، بدون ترديد اين بود كه دولت ها هرگز نتوانستند نشان دهند او به دولت يا به بانك ‌ها بدهكار بوده يا از پرداخت ماليات طفره رفته و بدهي مالياتي داشته است.

از يك تاجر محمدرضا انصاري|نايب رئيس اتاق ايران

ارزش آدم ها به اثر مثبتي است كه در جامعه انساني از خود به جاي مي گذارند و بزرگي آدمها را عمق و دايره اثرشان تعيين ميكند؛ مثل آدمهايي كه در طول تاريخ، اثري در كل جامعه بشري از خود به جاي گذاشت هاند و اين اثر سالهاي سال مانده است؛ وسعتش به وسعت جامعه بشري بوده و عمق آن تاريخ. برخي از آدمها در محدوده كوچك ‌تري اثر ميگذارند و اثرشان ماندگار است. آقاي عسگراولادي با همه خلقيات مثبت و منفي كه داشت؛ اثرش در كشور و جامعه فعالان اقتصادي ايران بسيار بيش از اثر سهم يك نفر بود و به همين دليل آثارش ماندگار است. خدا رحمتش كند.

 محسن جانبلو  رئيس پيشين اتاق ايران

حاج اسدالله عسگراولادي مردي بزرگ و انساني مثبت انديش بود. هيچ گاه نااميد نشد و دست از تلاش برنداشت. سرشار از احساس بود اما پشت كوهي از عقل پنهان شده بود. با اين حال هرگز مانع جاري شدن اشك‌هايش نمي شد. برخالف افسانه هايي كه درباره اش مي گفتند، دست كم نيمي از عمرش را به سختي گذرانده بود. در كسب وكار اصولي خدشه ناپذير داشت. اگرچه اصوال مردي احساسي بود اما هيچگاه در تجارت احساسي رفتار نم يكرد. تحلیل گر و آينده نگر بود و هرگز دست از مطالعه بر نمي داشت. در پروازها مي ديدم روزنامه، مجله و كتاب دست مي گيرد و حتي از مطالعه بحثهاي مطرح شده در شبكههاي اجتماعي هم باز نمي ماند. خدا رحمتش كند. در اين زمانه كه اكثريت نسل جديد فعالان اقتصادي راحت طلب شده اند و دنبال كارهاي كوتاه مدت ميروند، قطعا اسدالله  عسگراوالدي شدن خيلي سخت است.

مسعود خوانساري نايب رئيس اتاق ايران

اسدالله عسگراوالدي تاجر باسابقه، فعال اقتصادي خوش نام و با سابقه چهره در نقاب خاك كشيد. وي در تمام سال هاي فعاليتش در بدنه بخش خصوصي حضور داشت و سعي مي كرد از طريق تقويت جايگاه تشكل ها و به خصوص اتاق بازرگاني، كمك حال صاحبان كسب وكار باشد. ايشان حداقل طي ۴ دهه گذشته و پس از آنكه با حكم امام خميني (ره)  راهي اتاق بازرگاني ايران شد، هيچگاه شانه از بار مسئوليت خالي نكرد و در سخت ترين شرايط در اتاق بازرگاني حضور و اثر داشت.ايشان تاجري متدين بود كه انعكاس اعتقاداتش در تجارت و عمل به مسئوليت اجتماعي هم پيدا بود. از ايشان مساجد و مدارس بسياري باقي مانده كه تا سال ها پابرجاست.مرحوم عسگراولادي سخت كوش و باانگيزه به كار مي پرداخت و به خاطر دارم به جوانها نيز همين توصيه را داشتند. هميشه با انرژي و پرحرارت صحبت ميكرد و به حق در تمامي مناصبي كه حضور داشتند، نمايندهاي تمام عيار و صاحب سخن براي بخش صادرات كشور بود. زبانشان صريح و كلام شان كارشناسي و صاحب اعتبار بود.اتاق تهران چندي قبل به پاس خدمات وي نشان امين الضرب را به ايشان تقديم كرد. به حق كه در امر تجارت الگو بود به عنوان يك تاجر مسلمان مسئوليت اجتماعي را به خوبي ميشناخت و عمل ميكرد. خداوند ايشان را رحمت كنند. نام ايشان در بخش خصوصي زنده ميماند.

كيوان كاشفي عضو هيات رئيسه اتاق ايران 

همه كساني كه در اتاق ايران حضور داشته اند، سال هاست با چهره، خوي و صراحت كلام حاج آقا عسگراولادي آشنايي دارند. ايشان از چهره هايي بودند كه با يك ‌بار ملاقات براي هميشه در ذهن ها ماندگار مي شد. بي تكلفي، علاقه به وطن، عشق به كار و كوشش در كنار جسارت و شجاعت مواردي هستند كه در هر ملاقات يادآور شخصيت بزرگ و دوست داشتني به نام عسگر اوالدي بود. به شخصه در چندين سفر داخلي و خارجي با ايشان همراه بودم و هميشه از روحيه بالا، صبر، شكيبايي و تسلطي كه ايشان بر مسائل اقتصادي داشتند لذت مي بردم. رياست ايشان در اتاق هاي مشترك بازرگاني ايران و روسيه، ايران و چين همواره باعث افزايش شان و جايگاه اتاق ايران در روابط  بين المللي بود و خدمات فراواني در اين كشورها به اقتصاد ايران ارائه كردند. مرحوم عسگر اولادي از تجاري بود كه روحيه سخت كوشي را از حضور در بازار فراگرفته و توانسته بود اين روحيه را در بالاترين سطح تجارت به نمايش بگذارد. تاريخ اتاق بازرگاني، نام اسدالله عسگر اوالدي را همواره به ياد خواهد داشت و از ايشان به عنوان يكي از بانيان و حافظان اتاق در تالاطمات سياسي و اقتصادي ياد خواهد كرد. قطعا جاي خالي ايشان هميشه در بين نمايندگان بخش خصوصي كشور خالي خواهد بود. روحش شاد و يادش گرامي.

فاطمه مقيمي عضو هيات نمايندگان و شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران

 فعالان بخش خصوصي در نيمه اول سال 98 ،شاهد از دست دادن دو بزرگوار بودند؛ كارآفرين برجسته شاهرخ ظهيري و اكنون هم حاج اسدالله عسگراولادي. اميدوارم خدا سايه بزرگان را كم نكند چرا كه ما به پشتوانه همين بزرگان است كه ميتوانيم قدي راست كرده و افتخارآفرين باشيم. در طول چهار سالي كه به واسطه عضويت در اتاق ايران و روسيه از نزديك با آقاي عسگراولادي كار ميكردم، خاطراتي از ايشان ميشنيدم كه قدمت آنها بيش از سن هركدام از ما ها بود. آقاي عسگراولادي شخصيتي بي بديل و سرآمد فعاالن اقتصادي كشور در حوزه صادرات بود؛ معمولا انتظار مي رود كه يك تيم بزرگ در عرصه صادرات كشور افتخارآفريني كرده و نام ايران را به جهانيان معرفي كند، اما ايشان تك‌ سوار ميدان صادرات بود و از همان دوران نوجواني مردانه پاي كار ايستاد و استقامت به خرج داد. با اينحال هر زمان كه صحبتي به ميان مي آمد، ايشان خودشان را با عنوان كاسب جزو معرفي ميكرد. روحشان شاد. اميدوارم قدر چنين بزرگاني بيشتر دانسته شود و در آينده مشابه ايشان باز هم در صحنه اقتصاد ايران تكرار شود.

منبع : مجله اتاق بازرگانی