یک مثال دیگر اینکه شرکت LG در کره جنوبی، میخواهد محموله‌ای از تبلت‌ها را به یک خریدار در ایالات متحده ارسال کند. با استفاده از ترم CIP شرکت LG مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌های حمل و نقل و حداقل پوشش بیمه را برای تحویل تبلت‌ها در مقصد مشخص، نسبت به آنچه در قرارداد ذکر شده دارد. پس از تحویل کالا به خریدار، تعهد فروشنده تمام می‌شود و تمامی مسئولیت‌ها و ریسک حمل و نقل بر عهده خریدار می‌باشد.

در ترم  CIPحداقل مبلغ هزینه بیمه از طرف فروشنده برای بار در نظر گرفته می‌شود، اما در صورتی که خریدار تمایل داشته باشد پوشش‌های اضافی بیمه که در برابر همه خطرات از محموله محافظت می‌کند را داشته باشد، باید هزینه آن را خود بر عهده بگیرد و پرداخت کند.

در این صورت اگر محموله یا کالا خراب یا گم شود و از طرفی نیز شامل پوشش بیمه حوادث جانبی نباشد، خریدار متحمل خسارات زیادی خواهد شد. اگر خریدار درخواست پوشش بیمه‌ای اضافه داشته باشد، می تواند بر اساس قرارداد و مذاکره‌ای که با فروشنده دارد، بخشی از هزینه تامین بیمه را در قرارداد ذکر کند.