برای انجام این کار چه باید کرد؟

شاید ناچار شویم در طول سال چندین بارشیوه ی ارائه خدمات شرکت خود را تغییر داده تا اصلاح نماییم. نباید تحولات و تغییرات هراس داشته باشیم. این کار کمترین کار برای خشنودی مشتریان واردات کالاست. فراموش نکنید بدون نوآوری، مشتری یا ارباب رجوع ما را ناتوان از انجام امور رها کرده و به گروه دیگری مراجعه خواهد کرد.

واردات به مفهوم مراودات پیشرفته با بازرگانان سایر ملل می باشد. شما حتما بارها شعار یا مرگ یا نوآوری را شنیده اید. امروزه این گفته تبدیل به اسم رمز شده است.

چگونه نوآوری کنیم؟

با این همه تلاش برای نوآوری و پیشرفت در واردات کالا و رگبار بی توقف محصولات و خدمات جدید، عدم درک صحیح از نوآوری در واردات کالا همچنان خود نمایی می کند. بهترین وارد کنندگان محصولات در سطح جهان، نمی توانند وارد کننده ی محصولاتی باشند که کشورشان آماده استفاده از آن محصولات نیست. افرادی که جهت واردات یا صادرات به ما مراجعه می کنند در واقع فناوری را نمی خرند بلکه یک راه حل برای یک مسئله درک شده را می پسندند یک شخص یا یک شرکت بازرگانی چنانچه بهترین راه حل را برای واردات و صادرات داشته باشد اما اگر آن راه حل پاسخ ی به مسئله شان ادراک ننماید (یعنی پاسخی به مسئله ارباب رجوع یا مراجعه کننده) آن راه حل را نخواهند پذیرفت.

شرکت های تازه تاسیس یا افرادی که به تازگی به واردات رو آورده اند باید یک منحنی یادگیری را تا نوآوری حقیقی بپیمایند. به مرور مشتریان شما متوجه تحولات مهم شما خواهند شد. افراد و بازرگانی های موفق در واردات، در اشتیاق خود برای خشنود کردن مراجعه کنندگان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

نکته بعد:

خود سازمان را اصلاح نمایید.

شرکت های واردات ناموفق مدیران کند ذهنی نداشته و ندارند بلکه سیستم غلط شرکت به آنها اجازه ی موفقیت و بالندگی نمی دهد. حتی ممکن است شما به عنوان یک مدیر تصمیمات خوبی بگیرید که نوآوری و خلاقیت در آنها موج بزند اما کافرمایان شما سیستم و روشی غلط دارند و در اصل این خود سازمان است که مشکل دارد.

سعی کنید سریع و فکورانه عمل کنید و متوجه تغییرات اطراف باشید. مراقب باشید همیشه چالش گرانی هستند که آماده قادرند به بخشهای ضعیف شرکت شما حمله کنند.

بخاطر داشته باشید اکثر نوآوری ها در شرکت های واردات صادرات غالبا در اولین باری که ارائه می شوند خوب کار نمی کنند اما به مرور جا افتاده و به اوج می رسند.