عوال موثر در عدم ترخیص کالا :

ترخیص کالا به دلایل مختلفی انجام نمی شود که در ادامه به ذکر آن می پردازیم .
• در مواقعی به دلیل نداشتن گواهی استاندارد محموله و عدم صدور آن ترخیص انجام نمی شود .
• نداشتن گواهی بهداشت برای کالا به منزله عدم ترخیص آن می باشد .
• گاهی کالای وارد شده با ممنوعیت همراه است و در لیست کالاهای ممنوع می باشد .
• برخی از کالاها علاوه بر گواهی استاندارد نیاز به دریافت گواهی قرنطینه می باشند که در بین آن ها می توان به کالاهای نباتی اشاره نمود ، بنابراین نداشتن گواهی قرنطینه نباتی باعث عدم ترخیص کالا می شود .
• گاهی کالا از هیچ ممنوعیت و یا مشکلی برخوردار نمی باشد و فقط بنا به درخواست و تصمیم صاحب کالا مرجوع می شود .
• گاهی کالای وارد شده با کالای سفارش داده شده انطباق ندارد که در این صورت کالا مرجوع داده می شود .


نکته:

به طور کلی کالاهای مرجوعی به دلیل ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن ها ویا عدم تطبیق با مجوزهای صادر شده ترخیص نمی شوند ، در صورتی که کالا در گمرک مرزی باشد می بایست اظهارنامه آن در دو نسخه تنظیم شود و نیز هزینه های گمرکی آن به طور کامل پرداخت شود و بعد از آن با نظارت ماموران گمرک مرجوع و از کشور خارج می شود . اما در شرایطی کالا در گمرک داخلی موجود باشد لازم به تهیه اظهارنامه در سه نسخه می باشد و مبلغی معادل مجموع تمامی حقوق گمرکی و سود بازرگانی و نیز عوارض مربوطه می بایست پرداخت شود در صورتی که که کالا ممنوعه باشد علاوه بر مبالغ ذکر شده لازم به سپرده نهادن مبلغی به ارزش کالا می باشد ، لازم به ذکر است بعد از تایید پروانه مرجوعی این مبلغ سپرده به صاحب کالا برگردانده می شود . با این تفاسیر ترخیص کالا برای کالای مرجوعی قابل انجام نمی باشد و می توان گفت کالای مرجوعی به نوعی کالا با ورود موقت محسوب می شود .