1. ارائه اطلاعات کامل و جزییات دقیق محموله به کارگزار گمرک و فورواردر حمل و نقل

بوروکراسی اداری، کاغذبازی و رفت و آمد فراوانی در فرآیند حمل و نقل بین المللی وجود دارد. حمل و نقل بین المللی امری پیچیده و نیازمند به تجربه و تخصص بالا است.

بازرگانی ابراهیمی با سال ها تجربه در امر ترخیص کالا و دارا بودن تجربه و تخصص زیاد توانایی به عهده گرفتن کلیه امور گمرکی شما را دارد به نحوی که می توانید بدون داشتن کوچکترین دغدغه ای درباره محموله خود، بر امور کاری و تجاری خود متمرکز شوید و از بابت ترخیص سریع، دقیق و کم هزین خود هیچگونه نگرانی نداشته باشید.

بسیار مهم است که اطلاعات مربوط به محموله خود را کامل، دقیق و صحیح در اختیار فورواردر حمل و نقل قرار دهید. اطلاعاتی از قبیل ریز کالاهای موجود در محموله، موجودی و ارزش محموله. اطلاعاتی مانند ارزش بارو هزینه های گمرکی مرتبط، به ارزیابی سریعتر و در نتیجه ترخیص سریعتر محموله شما منتهی خواهد شد.