توسعه اقتصادی کشور. در چند ین سال گذشته شاخص تولید ناخالص جهانی و شاخص صادرات کالا نه تنها به موازات یکدیگر حرکت کرده اند که نرخ رشد صادرات همواره بیش از نرخ رشد تولید ناخالص بوده است. به عنوان مثال متوسط نرخ رشد صادرات کالا در جهان طی سالهای گذشته برابر 11% بوده و در بعضی از کشورهای صادرکننده مانند چین به 25% هم می رسد.

حال ما باید بتوانیم مدیریت واردات داشته باشیم. اما مدیریت واردات به چه صورت است؟

مدیریت واردات فرآیندی است شامل واردات از چین

1- برنامه ریزی

2- سازماندهی

3- هماهنگی کیفی و کنترل

با نگاهی به وضعیت کشورهای موفق در امر صادرات مشخص می شود یکی از اصلی ترین عامل موفقیت این کشورها، مدیریت صحیح بوده است و این کشورها توانسته اند مدیریت واردات برای توسعه صادرات داشته باشند.

این سیاست از طریق ایجاد شبکه های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از محصول یا کالای اصلی به فرآیند تولید محصول یا کالای مصرفی تبدیل کرده است و باید دانست توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اصناف و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری مانند بانکها، بیمه، حمل و نقل، گمرک و….. به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید.

صادرات به دیگر کشورها شرایط خاص خود را دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره می کنیم:

1- تسلط بر مهارتهای ارتباطی با دیگر افراد از جمله ملیت های دیگر.واردات از چین

2- دارای هدف مشخصی بودن

3- آماده جنگ و بیکار در میدان رقابت جهانی بودن

4- انگیزه و پشتکار زیاد

در امر صادرات باید قوانین و مقررات خاصی را دانست از جمله:

1- همه چیز متغییر است                 2- هیچ کس کامل نیست                   3- هیچ چیز مطللق نیست

کسانی در بازار جهانی می توانند موفق باشند که:

1- تخصص داشتن علمی،اخلاقی و کاری در امر تجارت و صادرات

2- تعهد،تعلق و تداوم به کار صادرات و تجارت

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون صادرات مانند شکارگاهی است که نباید فرصت شکار را از دست داد یا فرصت شکار را به رقیب خود داد. در این شکارگاه جهانی باید به چند نکته توجه کرد بعضی از آن نکات تلاش و سرعت بالا برای متمایز ساختن محصول صادراتی خود- نوآوری و داشتن انعطاف- ارتباط نزدیک و دائمی با مشتریان و حضور هدفمند در نمایشگاههای بین المللی.