در ادامه به بررسی هر روش می پردازیم. در ابتدا به شرح اولین روش پرداخت در دسته اول " ریسک خریدار کم ولی ریسک فروشنده زیاد" می پردازیم.

اولین روش : تجارت بر اساس حساب باز

این روش کمترین ریسک برای خریدار و بیشترین ریسک برای فروشنده را دارد.

 در اینجا فروشنده بر اساس درخواست و تفاهمی كه با خریدار نموده است کالا را بسته بندی و اقدام به ارسال كالا نموده و به گمرک مورد نظر خریدار ارسال می کند و مالكیت خویش را با ارسال كالا و اسناد حمل از دست می دهد و در اختیار خریدار قرار می دهد.

خریدار نیز بر اساس تفاهم اقدام به پرداخت مطابق شرایط قرارداد می نماید و مطمئنا شرط اولیه این پرداخت اعتماد کامل بین طرفین است. علاوه بر این فروشنده باید مطمئن باشد که کشور خریدار ممنوعیتی جهت انتقال ارز وضع نمی کند. برای كاهش ریسك فروشنده می تواند كالا را در چند مرحله ارسال نماید و پس از دریافت وجه مقدار كالای حمل شده مابقی كالا را ارسال نماید.