در ادامه به بررسی تفاوت بین بازرگانی و کسب و کار می پردازیم.

کسب‌وکار (Business)

هرچند بازرگانی، مفهومی جامع‌تر نسبت به تجارت دارد، ولی بسیاری از جنبه‌های کسب‌وکار را پوشش نمی‌دهد. کسب‌وکار جامع‌ترین مفهوم در سطح خرد است که در دل اقتصاد تعریف می‌شود.

اساساً هر کسب‌وکار دارای ۴ جنبه کلیدی شامل مالی، منابع انسانی، تولید و بازرگانی است. قبلاً در مورد بازرگانی توضیحات لازم ارائه شد. در ادامه سه بخش دیگر مربوط به کسب‌وکار تشریح می‌شود:

  • مدیریت‌مالی: هر کسب و کاری نیاز به مدیریت مالی دارد. در این نوع دسته بندی نه تنها امور مربوط به تهیه اسناد مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان و … در دل مدیریت مالی قرار می گیرد بلکه امور مربوط به حسابداری، بررسی اقتصادی بودن طرح ها، مدیریت ریسک های پولی و مالی و … نیز جزئی از آن است.
  • مدیریت تولید : جز دیگری که در یک کسب و کار وجود دارد بخش تولید است. منظور از تولید می تواند تولید محصول یا خدمت باشد. کلیه امور مربوط به تولید محصول و خدمت شامل خط تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، تامین مواد اولیه، و … در کسب و کار ها در این بخش قرار دارد.
  • مدیریت منابع‌انسانی: جنبه دیگری که در هر کسب و کار قرار دارد منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی به کلیه امور مربوط به منابع انسانی اعم از امور کارکنان، رفاه، درمان، آموزش، بهره وری و … اشاره دارد.

 

برای شروع یک کسب و کار حتما نیاز است با یک طرح اولیه نوشتاری پیش رفت. به این طرح ، طرح کسب و کار گفته می شود. طرح کسب و کار یک نقشه راه برای استفاده از فرصت ها و مقابله با موانع است. این طرح برای ایجاد، توسعه و اجرای یک پروژه بزرگ و یا ایجاد یک کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح کسب و کار باید بیشتر به نیاز اطلاعاتی مخاطبان توجه کرد. مثلا توجه بانک ها بیشتر به عملکرد کوتاه مدت است و سرمایه گذارانی که قصد تملک بخشی از یک کسب و کار نوپا را دارند بیشتر به پتانسیل‌های بلند مدت شرکت توجه دارند.

برای نگارش طرح کسب و کار باید حتماً اقدام به شرح فرصت، برنامه ها و برآورد توانمندی کار آفرین برای بهره برداری از آن و در نهایت سود و زیان ناشی از اجرای طرح نمود.

 

 

در نهایت نتیجه می گیریم که Business  یا تجارت در ساده ترین مدل معاملاتی قرار دارد و تنها معطوف به داد و ستد می باشد و بازرگانی سطح گسترده تری را در برگرفته و علاوه بر داد و ستد مواردی همچون نحوه پرداخت وجه ، حمل و نقل و ... را در برمیگرد اما همچنان در مقابل کسب و کار در سطح جزئی تری قرار دارد و کسب و کار علاوه بر داد و ستد و بازرگانی ، شامل 3 جنبه کلیدی دیگر از جمله  مالی، منابع انسانی و تولید می باشد.

 

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای

 

 

این مقاله ازکتاب بازرگانی بین الملل، تئوری ها و کاربردها با رویکرد مدیریت صادرات و واردات، دکتر رضا نصیری سوادکوهی – دکتر رحیم محترم گرفته شده است.

 

منبع : http://drnasirisavadkoohi.ir