2-فرمهای گواهی مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) برای کشورهای آسیایی ، آفریقایی مورد استفاده قرار می گیرد.
3-فرمهای GSTP ( GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از کشورهایی که برای کالای خاص با ایران توافق نامه دارند صادر می شود .

نام و مشخصات نویسنده: پویا باقری 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 09378529532 

email:poya191374@yahoo.com

linkedin 

instagram