پنل شرکت نوین صنعت

 

جناب آقای مهندس جلالی

 

صفحه مربوط به سرویس نیابتی شرکت نوین صنعت فعال گردید.

از این پس گزارشات تماس ، دفتر نیابتی دبی شرکت نوین صنعت را در فرم های زیرملاحظه فرمایید.

 در صورت نیاز به هرگونه پشتیبانی در اصفهان با آقای رستم خانی تماس حاصل فرمایید اطلاعات تماس کارشناس مربوطه: 09192045203 و 03132680335 داخلی 10

نکته : در زمان عدم دسترسی به آقای رستم خانی  پشتیبانی توسط خانم خواجه پیگیری میشود

اطلاعات تماس کارشناس مربوطه:  09304703363 و 03132680335  داخلی 3

شماره های تماس دفترنیابتی دبی شرکت نوین صنعت   : 00971509443861   

     

تاریخ شروع : 1398/09/23

تاریخ پایان : 1399/09/23

ساعت کار دفتر دبی شما : شنبه ها ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر

یکشنبه تا پنجشنبه ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر

جمعه ها و تعتیلات رسمی امارات که در لینک مشخص است شرکت تعطیل است