مشخصات روستا 
منطقه :
همدان
محصول روستا :
دامپروری ، و محصولات لبنی
سیر ، گردو
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق :
انجام شده است

شرح مختصری  درباره روستا  :

مردم این روستا معمولاً به کشاورزی مشغولند و محصولات اصلی آنها سیر و گردو است ، همچنین گله گوسفند دارند و شیر و گوشت آن را می فروشند. بطور معمول جوانانی که سن آنها بین 20 تا 30 سال است به عنوان کشاورز یا چوپان کار می کنند.این روستا دارای هوایی سرد است که دمای هوا در طول زمستان تا -10 درجه سانتیگراد و در طول تابستان به حدود 20 درجه سانتیگراد می رسد.مردم این روستا به برق ، آبرسانی و حمل و نقل دسترسی دارند و سیستم آموزش و پرورش در روستا تا سطح دبیرستان است. مشکلی در سیستم ارتباطی وجود ندارد و همه حالت های ارتباطی از جمله اینترنت برای آنها در دسترس است.