مشخصات روستا 
منطقه :
ستان مرکزی -بخش سربند
محصول روستا :
لبنیات
جمعیت:
14797نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه

شرح مختصری  درباره روستا  :


کمی درباره  این روستای قدیمی با معماری زیبایی که دارد به ماسوله ی شازند معروف است مردمان صمیمی و مهربانی دارد ودر حوزه کشاورزی فعالیت دارد