مشخصات روستا 
منطقه :
تهرانمحصول روستا :
صنایع دستی مانند قاشق ،
کیف ، شیشه کاری ، نان و شیرینی سنتی
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده

شرح مختصری  درباره روستا  :

با تیم روستاگردی در روز جمعه 8 شهریور 98 از روستای راین دیدن کردیم که در نزدیکی شهر پلور واقع در 150 کیلومتری تهران است. روستای راین در پای کوه دماوند واقع شده است که بلندترین کوه ایران با ارتفاع 5،610 متر است. هوای این منطقه بسیار سرد است، از 2- درجه سانتیگراد در طول زمستان و تا 38 درجه سانتیگراد در طول تابستان میرسد .

بیشتر درآمد مردم از گردشگری و محصولات میوه بدست می آید و تعدادی دیگر از مردمان این روستا در بین کوهنوردان گشت و گذار می کنند و برای کمپ شبانه به آنها کمک می کنند. منبع دیگر درآمدی که مخصوص خانمها بدست می آید  از طریق تولید صنایع دستی مانند کیف ، قاشق ، شیشه کاری و بسیاری دیگر است. در مسیر هم رودخانه آب گرم (آب چشمه) را پیدا خواهید کرد.