بسیاری از مردم از جمله کودکان، به خاطر بیماری های مختلفی مانند بیماری های آنکولوژی و سرطان نیازمند پیوند مغز استخوان هستند.
در این پیوند نیاز به یک فرد اهدا کننده می باشد که در بهترین شرایط،یک بیمار،تنها حدود ۲۵ درصد شانس دارد تا از والدین،خواهرو برادر و یاخویشاوندان خود،سلول بنیادی دریافت کند.
همه ما با اهدا بزاق دهان خود میتوانیم امیدبخش زندگی بسیاری از خانواده ها باشیم.
شرایط عضویت در مرکز:
●به صورت داوطلبانه و با تمایل شخصی اقدام به عضویت در این مرکز نمایید.
●سن داوطلب باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال باشد.افراد زیر ۳۰ سال گروه اصلی اهدا کنندگان می باشند.
●سابقه بیماری های بدخیم،بیماری های قلبی-عروقی و ریوی و دیابت وابسته به  انسولین نداشته باشد.
●به بیماری خاصی همچون ایدز و هپاتیت مبتلا نباشد.
●سابقه مصرف داروهای خاص به دلیل  بیماری قلبی یا فشار خون نداشته باشد.
●عضو مرکز پذیره نویسی دیگری نباشد.
●سابقه پیوند مغز استخوان،قرنیه،کلیه و...نداشته باشد.

منبع : موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک