آسیب شیوع کرونا

شیوع کرونا ۲ برابر جنگ جهانی به اقتصاد جهان آسیب می‌رساند

/teg210503

خسارت وارد شده به اقتصاد جهان از یک جنگ جهانی احتمالی حدود ۱۵ تریلیون دلار خواهد بود در حالی که همه گیری ویروس کرونا حدود ۳۰ تریلیون دلار به اقتصاد جهان آسیب می رساند.