آلمان

اصلی ترین شریک تجاری اروپایی ایران کدام کشور است؟

/teg010705

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمارهایی از وضعیت تجارت ایران با کشورهای اروپایی در هفت ماهه سال میلادی جدید پرداخته است...


تقلای اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با تبعات بحران کرونا

/teg210502

اقتصادنیوز؛ بحران اقتصادی حاصل از پیامدهای شیوع کرونا چنان دردناک و فراتر از تصور است که گفته می‌شود می‌توان از آن به عنوان شدیدترین بحران دهه‌های گذشته، حتی شدیدتر و حادتر از بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نام برد.


شركت فيوچراسكای نماينده رسمی شركت هرمن آلمان

/dakh170602

شركت فيوچراسكای نماينده رسمی شركت ….