آموزش

چهارمین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/magha190544

روز چهارم ورکشاپ VIT دبی روز چهارشنبه 22 خرداد ماه برگزار شد. …..چهارمین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180548

در چهارمین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند در مورداینکوترمزها و محاسبه قیمت تمام صحبت شد. برای دوستان دانستن اینکوترمزها با توجه به نوع کالا و شرایط خیلی حائز اهمیت بود، اینکه به چه میزان مسئولیت و تعهد در قبال کالای خود دارند و موضوع مهم دیگر که همه دوستان عقیده داشتند ….


سومین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180526

سومین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند......


هفته سوم ورکشاپ

/dakh170509

هفته سوم ورکشاپ هم درکناردوستان خوبمون به پایان رسید….


اموزش بازرگانی فیوچراسکای

/dakh170506-2

جلسه معارفه ورکشاپ.....


گزارش همایش فروش مستمر و جذب سرمایه

/teg150509

گزارش همایش فروش مستمر و جذب سرمایهپنج شنبه 24 مرداد 98مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما