آموزشی


معرفی انواع روشهای پرداخت در بازرگانی بین المللی

/maghale200503

در این مقاله به معرفی انواع روشهای پرداخت در بازرگانی بین المللی میپردازیم. هر كدام از این روش ها محاسن و معایبی دارند كه به صورت كلی در مقالات بعدی به آنها اشاره می شود.در معاملات تجاری بین المللی روش های پرداخت وجه کالا بنا بر میزان ریسک پذیری و خطراتی که طرفین معامله را تهدید می کند به دو دسته تقسیم می شود.دسته اول ) ریسک خریدار کم ولی ریسک فروشنده زیاددسته دوم ) ریسک خریدار بالا ولی ریسک فروشنده کممعمولا در دسته اول پس از ارسال کالا وجه آن دریافت می شود درحالیکه در دسته دوم معمولا وجه کالا بعد از تحویل اسناد و یا قبل از تحویل کالا دریافت می شود.


تشریفات بین المللی

/maghale200501-2

با ما باشید با چند توصیه کلیدی تشریفات بین المللاصول ارتباطات و تشریفات بین المللی …...