آگاهی سازی سرطان

محک رتبه اول آگاهی‌رسانی سرطان در جهان شد

/saratni010908

مؤسسه خیریه محک به عنوان یکی از ۱۱۰۰ سازمان عضو انجمن کنترل جهانی سرطان در بین ۱۷۰ کشور جهان، رتبه اول را برای کمپین آگاهی‌رسانی بیماری سرطان کسب کرد...