آیتم صادراتی

بادام زمینی

/tahghighat030801


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
1202
نام کالا :
بادام زمینی
نام کالا به انگلیسی :
groundnuts


چای

/tahghighat020801

گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
0902
نام کالا :
چای
نام کالا به انگلیسی :
tea