اتوماسیون صنعتی

نمایشگاه Arab Health دبی

/dakh180510

نمایشگاه


جشن سیزده سالگی فیوچراسکای

/dakh180506

فیوچر اسکای را کارکنانی از فرهنگ های گوناگون درکشورهای مختلف می سازند با تمام تفاوت ها و شباهت هایمان در قالب خانواده ی فیوچر اسکای گردهم آمده ایم ...….


صبحانه کاری با تیم پرتلاش فروش و پشتیبانی اتوماسیون (سنسور فشار هاگلر ) در هتل کوثر اصفهان

/dakh170590

امروز 16 دی ماه مراسم  صبحانه کاری در هتل کوثر اصفهان با حضور مهندس اسفندیاری مدیر بخش اتوماسیون ایران و آقای سوری مدیر توسعه شرکت….