ارمنستان

صادرات به ارمنستان با ۲۵۰ کامیون کالا / انتقال به اربیل فعال شد

/teg140557

سخنگوی گمرک خبر دادوی افزود: خوشبختانه در چهار روز گذشته با موافقت مقامات ایروان به سمت عادی شدن فعالیت تجاری و صادراتی قدم‌های خوبی برداشته شده است و با ورود ۲۵۰ دستگاه کامیون کالاهای صادراتی به ارمنستان، فعالیت‌های تجاری در مسیر مناسبی قرار گرفته است….