استارباکس

هاوارد شولتز

/zendegi030716ملیت  :
امریکایی
سال تولد :
19ژانویه 1953
شغل :
کار افرین و رئیس هیئت مدیره شرکت استارباکس