استخدام

دو سال معافیت حق بیمه برای کارفرمایان

/teg010100-2

کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب کنند، به مدت دو سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند می شوند .....


اموزش بازرگانی فیوچراسکای

/dakh170506-2

جلسه معارفه ورکشاپ.....