افت دلار

ارزانی مصنوعی دلار با اقتصاد ایران چه می‎کند؟

/teg010228

نرخ ارز که قبل از انقلاب اسلامی وابسته به دلار امریکا بود،بعد از انقلاب شناور شد، ولی دولت به علت شرایط انقلاب و سپس پیش آمدن مسئله جنگ ، قیمت ارز را ثابت اعلام می‌کرد .