افزایش تولید

افزایش صادرات غیر نفتی از الزامات جهش تولید

/teg140553

رضا رحمانی:به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در شاخص وزنی صادرات غیر نفتی، گفت: در سال رونق تولید با وجود افزایش تحریم‌ها و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، افزایش ۱۴ درصدی داشت اضافه کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان می‌کند.