افزایش صادرات

بررسی آمار صادرات و واردات سنگ در دنیا

/magha180580

در مقاله پیش رو قصد دارم در یک نگاه کلی، صادرات سنگ و به ویژه صادرات چند سنگ پرپتانسیل صادراتی که ایران معادن زیادی از این سنگ ها دارد، بررسی کنم…...


افزایش ۵۶ درصدی صادرات از گمرک هرمزگان با وجود کرونا

/teg140543

ناظر گمرکات استان هرمزگان با اشاره به واردات ۸۰ درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال ۹۸، از افزایش ۵۶ درصدی صادرات غیر نفتی در فروردین ماه امسال با وجود کرونا از گمرکات استان هرمزگان خبر داد.وی افزود، همچنین در سال گذشته 2.4 میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای از گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده است که این اقلام نیز سهم 15 درصدی از کل واردات را به خود اختصاص دادند.اکبرپور ادامه داد،  بر اساس آمارهای عملکرد گمرکات استان هرمزگان تنها یک میلیارد دلار کالاهای مصرفی از گمرکات استان ترخیص شده است که سهم این اقلام از واردات یک ساله تنها 6 درصد می باشد. به این ترتیب 80 درصد از واردات سال قبل واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است….