اقتصاد چین

رشد اقتصادی قابل توجه چین

/teg011030

چین بالاترین رشد فصلی در بین ۲۰ اقتصاد برتر جهان را تجربه کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، اقتصاد چین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ رشد ۶.۵ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱.۶ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۴ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می شود.


پکن، برنده اصلی شیوع کرونا در جهان

/teg140509

قتصاد چین برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ رشد خواهد کرد؛به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، با پایان یافتن محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا، اقتصاد چین رو به رشد بوده است. سیاست گذران این کشور اعلام کرده اند محرک های بیشتری را برای مقابله با شوک ناشی از بحران کرونا ارائه خواهند داد.....